Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1650 2

Hoe de gemeente Hengelo ons wederom tracht op te lichten met de woekercontainer – List en bedrog

SHARE

Zoals ik in de uitleg over het waarom van de petitie tegen de woekercontainer al stelde deugt er niets aan het rekenvoorbeeld dat de gemeente ons geeft middels de afval monitor 2017(PDF). Dit was teveel om in dat artikel uiteen te zetten, vandaar dus dit artikel waarin we punt voor punt ingaan op de berekeningen en argumentatie erbij van de gemeente.

De gemeente stelt:

“Rekenvoorbeeld flexibele invoering omgekeerd inzamelen
Hieronder werken we het scenario met 5.000 huishoudens die ervoor kiezen om de grijze container
te behouden verder uit. Daarbij gaan we uit van een 8 wekelijkse inzameling.
1.Extra inzamel- en verwerkingskosten
Bij 8 wekelijkse inzameling bedragen de extra kosten voor inzameling en verwerking ten opzichte
van de begroting € 149.959,-.
2.Containerkosten
De kosten per grijze container (incl. chip en digitaal beheer) bedragen € 6,- per grijze container per
jaar. Bij 5.000 containers gaat het dus om € 30.000,-.
3.Extra kosten door meer afval
Omgekeerd inzamelen zonder grijze container is een stimulans om beter afval te scheiden. Wij
verwachten dat huishoudens die overschakelen op ondergronds nog 100 kg restafval per inwoner
overhouden in 2018. Voor huishoudens die gebruik blijven maken van een grijze container
verwachten wij dat de hoeveelheid afval niet of nauwelijks zal dalen. Rekenen we met 125 kg per
inwoner per jaar dan bedragen de meerkosten voor die extra 25 kg bij 5.000 containers € 22.000,-.
Totale meerkosten
De totale meerkosten uitgaande van 5.000 grijze containers bedragen € 201.959,- (€ 149.959,- + €
30.000,- + € 22.000,-)
Uit onderstaande berekening blijkt dat er een bedrag van € 493.450,- moet worden gedekt voor een
heel jaar 5.000 grijze containers.” ~Bron

Laten we de punten eens nalopen:

“1.Extra inzamel- en verwerkingskosten
Bij 8 wekelijkse inzameling bedragen de extra kosten voor inzameling en verwerking ten opzichte
van de begroting € 149.959,-.” ~Bron

Wie enigszins nadenkt weet al van tevoren dat deze stelling niet kan kloppen want in 2017 betaalden we ook per leging van de grijze container en dat was bij een twee wekelijkse leging en die kosten bedragen € 7,95 voor een 140 liter bak en 11,95 voor een 240 liter container. En nu wordt er met droge ogen gesteld dat een 8 wekelijkse leging dus voor meerkosten zorgt? Logica dicteert dat een ten opzichte van een twee wekelijkse leging een 8 wekelijkse leging een besparing oplevert omdat Twente Milieu dus in die periode drie keer minder hoeft uit te rukken. Tevens worden deze meerkosten niet in rekening gebracht bij de onlangs geïntroduceerde “zorgcontainer” die zelfs op afroep geleegd wordt, wat vele malen duurder is dan alle bakken legen in 1 ronde!

Voor de duidelijkheid vinden wij eens in de 8 weken veel te weinig en zou eens in de 4 weken redelijk zijn, maar zelfs dat zou een besparing van 50% moeten opleveren want Twente Milieu rukt dan 50% minder vaak uit. 

Conclusie: Er is geen sprake van extra inzamel- en verwerkingskosten ten opzichte van 2017 en dus is een vermeerdering in de kosten ook niet redelijk en mogelijk zelfs illegaal, daar het riekt naar winst maken en dat mag niet conform de milieu wet. 

“2.Containerkosten
De kosten per grijze container (incl. chip en digitaal beheer) bedragen € 6,- per grijze container per
jaar. Bij 5.000 containers gaat het dus om € 30.000,-” ~Bron

Ook hier druipt de onzin er vanaf, want ten eerste zit deze chip al in de bakken die nog niet zijn ingenomen en ten tweede wordt dit al betaald middels het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Aangezien de heffing voor 2018 vrijwel gelijk is als die van 2017, is het redelijk aan te nemen dat het bedrag daar ook nog steeds bij in zal zitten, want anders hadden we een verlaging moeten zien in de heffing voor 2018(zie de afval monitor waar dit in staat). Daar nog eens € 6,- per grijze container per jaar bij op te drukken is pure winst en balanceert op het randje van oplichting. Met recht een woeker container dus.

Conclusie: Door bewust essentiële zaken uit de berekening te laten probeert de gemeente hier verkapte winst te maken. 

“3.Extra kosten door meer afval
Omgekeerd inzamelen zonder grijze container is een stimulans om beter afval te scheiden. Wij
verwachten dat huishoudens die overschakelen op ondergronds nog 100 kg restafval per inwoner
overhouden in 2018. Voor huishoudens die gebruik blijven maken van een grijze container
verwachten wij dat de hoeveelheid afval niet of nauwelijks zal dalen. Rekenen we met 125 kg per
inwoner per jaar dan bedragen de meerkosten voor die extra 25 kg bij 5.000 containers € 22.000,-.
Totale meerkosten
De totale meerkosten uitgaande van 5.000 grijze containers bedragen € 201.959,- (€ 149.959,- + €
30.000,- + € 22.000,-)” ~Bron

Aan punt drie is zoveel verkeerd dat we eerst even goed moesten nadenken, waar te beginnen met dit aan te tonen. Daarom doen we dat hieronder punt voor punt:

“Omgekeerd inzamelen zonder grijze container is een stimulans om beter afval te scheiden. Wij
verwachten dat huishoudens die overschakelen op ondergronds nog 100 kg restafval per inwoner
overhouden in 2018. Voor huishoudens die gebruik blijven maken van een grijze container
verwachten wij dat de hoeveelheid afval niet of nauwelijks zal dalen.”

Er is geen enkel onderzoek of rapport wat deze bewering ondersteund. Wel is er een bewezen correlatie met een dramatische vermeerdering van dump en zwerdafval bij overschakelen op ondergronds. De stelling is dus al bij voorbaat fout, de afval stromen verplaatsen, ze verdwijnen niet. Denk daarbij aan dumping, maar ook aan versmering van textiel en PMD containers.

“Voor huishoudens die gebruik blijven maken van een grijze container
verwachten wij dat de hoeveelheid afval niet of nauwelijks zal dalen”

Maar zwerf en dumpvuil zal wel afnemen en daar zullen dus kosten worden bespaard. Dit is niet meegenomen in de berekeningen. Wederom dus selectief rekenen om tot de gewenste uitkomst te komen.

Tevens kunt u in de afval monitor lezen dat er naast kosten van restafval ook baten zijn, er wordt immers energie opgewekt met het afval en ook wordt het gebruikt in de wegenbouw. Deze baten zijn wel meegenomen bij de reguliere berekening, maar de baten van het vermeende extra restafval niet. Ook hier zijn er dus bewust zaken weggelaten.

Conclusie: de gehele berekening van de gemeente stoelt op onjuistheden en selectief weggelaten onderdelen waardoor de genoemde bedragen pure uit de lucht gegrepen onzin zijn.

TEKEN DAAROM DE PETITIE OM DIT WANGEDROCHT TE STOPPEN ALVORENS DEZE WORDT INGEZET! 

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux