Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 2108 0

Stinkt er meer als alleen afval in Hengelo?

SHARE

Hoewel vandaag het heugelijke nieuws kwam dat de grijze Otto in ieder geval beschikbaar blijft voor diegenen die dat willen, ging dat allemaal niet snel genoeg voor oprichter en beheerder van Actiegroep Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak, Willem Meijerink. Deze heeft onlangs contact opgenomen met de provincie inzake het afvalbeleid van de gemeente Hengelo.

Handen af van gemeentebeleid in zake Afval

Vandaag heeft de provincie contact opgenomen met de heer Meijerink en hem te verstaan gegeven dat ze ten aanzien van het afvalbeleid niets kunnen en mogen doen, omdat het een gemeente besluit is, genomen door een door de bevolking gekozen gemeenteraad. Wel werd hem geadviseerd zoveel mogelijk bezwaar te maken bij misstanden en fouten en bij een afwijzing deze door te geven aan de ombudsman.

Gemeente Hengelo onder het vergrootglas

Wel werd Meijerink medegedeeld dat er nu wel wordt gekeken naar belangenverstrengeling tussen de gemeente, Twence en Twente Milieu. Hierbij valt te denken aan het feit dat de gemeente groot aandeelhouder is van Twence en zo de afgelopen tien jaren de prijzen voor afvalverwerking kunstmatig fors hoog heeft gehouden, de dubbele petten van Wethouder Marcel Elferink als Wethouder met het afvalbeleid in de portfolio en tevens de afgevaardigde is van zowel Twence als Twente Milieu.

Tot slot is er dan nog de kwestie van het superdividend wat de afgelopen tien jaren is uitgekeerd aan de gemeente waarvan 40% is opgebouwd uit de door de burgers betaalde afvalstoffen heffing maar nooit terug is gekomen bij de burger in de vorm van een lagere heffing, wat niet mag conform de milieu wet waar duidelijk in staat dat kosten voor afval inzameling geen winst mag maken maar slechts kostendekkend mag zijn.

Al deze zaken worden nu bekeken en we kijken met interesse uit naar de uitkomst.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux