Het laatste nieuws in Hengelo hier het eerst!

, / 1360 1

De eerste echte overwinning: De Grijze Otto blijft!

SHARE

Na de laatste politieke markt over het onderwerp, was het al wel duidelijk dat de raad neigt naar een hybride oplossing voor het afvalbeleid, en vandaag kwam dan eindelijk het verwachte voorstel van het college om dit ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.

Wethouder Marcel Elferink zou echter geen echte CDA wethouder zijn als hij niet nog even snel probeerde de burger een poot uit te draaien en dat doet hij door voor te stellen om bovenop het vastrecht €36 te drukken voor diegenen die de grijze bak wensen te behouden en dan ook nog eens de prijzen voor het legen fors te verhogen maar de frequentie van het ophalen te verlagen naar eens in de acht weken!!! Kortom we mogen dus meer betalen voor minder service en dat terwijl er geen winst gemaakt mag worden op afval door de gemeente. Het mag slechts kostendekkend zijn.

Het laatste woord is er nog niet over gesproken

Gelukkig maar zien Lokaal-Hengelo(LH) en Ben van Veen dat ook zo en zal hierover nog een stevig robbertje worden gesproken in de raad op 22 november 2017 wanneer de volgende politieke markt over het onderwerp wordt gehouden en ook de burger weer mee kan en mag meespreken. In ieder geval ligt er vanuit LH en Lijst van Veen al een motie klaar om een onderzoek naar nascheiden van de grond te krijgen want hoewel we als tegenstanders van omgekeerd afval inzamelen blij zijn met de keuze die  we nu gaan krijgen zoals we hebben geëist met de petitie blijft het doel van LH, actiegroep Afvalloos Hengelo 2.0 en ondergetekende de terugkeer naar de oude situatie en bijbehorende tarieven.

Persbericht

Lokaal Hengelo en Ben van veen hadden er middels een persbericht het volgende over te melden:

GRIJZE CONTAINER MAG BLIJVEN

HENGELO –De grijze container mag (in ieder geval) tijdelijk blijven. Zoveel wordt duidelijk uit de procesbrief die het college van B&W van Hengelo aan de vooravond van de gemeenteraadsvergadering naar de gemeenteraad stuurde. In de brief stelt het college voor om bewoners die gebruik willen blijven maken van de grijze container hiertoe de mogelijkheid te bieden. Hengeloërs die hun grijze container al hebben ingeleverd kunnen deze op aanvraag en tegen kostprijs terugkrijgen. Dit tot grote tevredenheid van gemeenteraadsleden Ben van Veen en Leo Janssen die een motie die het college opdroeg om de grijze container terug te geven aan Hengeloërs al hadden klaar liggen. Van Veen spreekt van een klein succes: ‘Het teruggeven van de grijze container was een van onze reparatievoorstellen. We zijn blij dat het college hierin de Hengelose burgers tegemoet komt, een klein succes’. Zowel van Veen als ook Janssen geven wel aan dat het prijskaartje wat hier aan hangt wel een heikel punt is.

Summum

Aan het teruggeven van de grijze container zitten echter wel haken en ogen en Janssen en Van Veen zijn dan ook nog niet helemaal te spreken over het resultaat. ‘ De kosten, maar ook de ophaalfrequentie zijn nog voer voor discussie’ aldus Janssen, die daarin op de wenken bediend wordt. Het college wil namelijk nog minstens drie keer met de gemeenteraad om tafel over het afvalbeleid. Vergaderingen zijn gepland 22 november, 6 december en 19 december. Op 22 november gaat het meteen over het teruggeven van de grijze container aan burgers die de Otto hebben ingeleverd en die de grijze bak willen houden. ‘ Dat is het moment waarop wij kritisch zullen zijn over de randvoorwaarden voor de teruggave respectievelijk het behoud van de grijze bak, aldus Janssen en ook het moment waarop burgers hun mening daarover kunnen geven. Van Veen roept iedereen op om tijdens de politieke markten van 22 november en 6 december zijn of haar mening over de plannen van het college dan te geven en met suggesties en ideeën te komen voor alternatieve of betere plannen: ‘ Een beter milieu begint bij jezelf volgens de reclameslogan, laat dan ook iedereen meepraten. Voor ons is het summum als het afvalbeleid een co-creatie en resultante van lokaal bestuur en Hengeloërs zelf is’. Op 19 december 2017 komt de afvalstoffenverordening in de gemeenteraad. Ook dat zal nog tot genoeg discussie en debat leidden, onder andere vanwege de bottle neck van de brengafstand.

Bottle neck

De bottle neck zit volgens Janssen en Van Veen niet alleen in de brengafstand. Beiden blijven ervan overtuigd dat het beter is om te stoppen met het omgekeerd inzamelen en daar neemt het college geen afstand van. Janssen:’ We willen het liefst terug naar de situatie van voor het omgekeerd inzamelen, maar het college blijft doorgaan op dezelfde weg. Het oorspronkelijke afvalbeleid krijgt zo geen kans. Daarom zullen we vanavond een motie indienen die het college opdraagt om onderzoek te doen naar andere wegen die naar Rome leiden’. Van Veen sluit aan: ‘ Er moet serieus onderzoek worden gedaan naar nascheiden’. Deze motie komt dan ook vanavond aan de orde. Ook zou er een discussie moeten komen over het zelf aanschaffen van een grijze container zegt Janssen maar dan moet de gemeente wel het alleenrecht opheffen. Gezien de hoge kosten voor behoud van de grijze container zou dat meer dan redelijk zijn.

Reaguur dan!

Close

PASSWORD RESET

REGISTER


LOG INWordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux